Çalışma GRUPLARI

1. Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

2. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

  • MÜDEK
  • Eurace
  • Erasmus
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik