MEZUNLAR

Derneğin amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak olup aşağıda çalışma konuları belirtilmiştir:

1. Üyeler arasında, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygıyı etkinleştirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak, MCBÜ' nün etik kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak.

2. Mezunların sosyal, bilimsel, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak.

3. Mezunların, MCBÜ Mühendislik Fakültesi ve MCBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek.

4. Mezunların ihtiyaç fazlası kitap, defter, ders notu, alet ve edevatlarını toplayarak, halen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde okuyan ve maddi sıkıntısı olan öğrencilere ulaştırmak.

5. Mezunların bilgi ve mesleki becerilerini arttırmak ve geliştirmek amacıyla konferans, panel, sempozyum düzenlemek, mesleki araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayımlamak.

6. Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek ve aralarındaki dayanışma ve birliği sağlamak için gezi ve geceler tertiplemek, kütüphane ve lokal açmak.

7. Başarılı ve gereksinimi olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine burs vermek veya burs bulunması konusunda yardımcı olmak.

8. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

9. MCBÜ Mühendislik Fakültesi'nin misyon, vizyon ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesine Dernek ve üye olanakları vasıtasıyla yardımcı olmak.

  • MÜDEK
  • Eurace
  • Erasmus
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik